Various Interdisciplinary learning activities have been produced by the consortium which are embedded within a total of 12 Lesson plans of 2 teaching periods each. These can be freely used and adjusted to the needs of each course to promote STEAM education practices across EU.

El consorcio ha elaborado varias lecciones de aprendizaje interdisciplinar que se han incluido en un total de 12 lecciones de aprendizaje de 2 periodos lectivos cada uno. Pueden utilizarse libremente y ajustarse a las necesidades de cada curso para promover las prácticas educativas STEAM en toda la UE.

Het consortium heeft verschillende interdisciplinaire leeractiviteiten ontwikkeld die zijn ingebed in in totaal 12 lesplannen van elk 2 lesuren. Deze kunnen vrij worden gebruikt en aangepast aan de behoeften van elke cursus om STEAM-onderwijspraktijken in de hele EU te promoten.

Η σύμπραξη του έργου έχει αναπτύξει διάφορες διαθεματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο δώδεκα σχεδίων μαθήματος διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων το καθένα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα και να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού, με στόχο την προώθηση των εκπαιδευτικών πρακτικών STEAM σε όλη την ΕΕ.

inner inner-partners